U bent hier: HomeGeschiedenisAubert-TilloOver Aubert-Tillo → Rouwbetuigingen

Deze rouwbetuigingen komen van de Heilige Familie van Helmet. De Heilige-Familie van Helmet werd in 1851 opgericht door de drie zusters Rosalie, Henriette en Melanie Van Biervliet uit Izegem.

Het is heel vriendelijk van ons te betrekken bij het afsterven van Dom Aubert-Tillo. Wij zijn en blijven van de familie Van Biervliet. Vanzelfsprekend betrekken we de afgestorvene in ons gebed en we gedenken ook de abdijgemeenschap van Steenbrugge. Wellicht maak je dat meeleven over aan de Paters, want er zal van ons niemand op de uitvaart aanwezig kunnen zijn.

Vandaag lezen we het doodsbericht in de krant. Het is duidelijk dat Dom Aubert van Biervliet een druk bestaan heeft gekend, een ‘chercheur’ was hij in de archieven van onze familie, maar ook in die van de abdij. Dat is werkelijk ‘benedictijnenwerk’. Moge hij nu rusten in vrede na de vele jaren beschikbaarheid en toewijding in dienst van de Heer en zijn kerk. Zijn afsterven betekent voor de familie Van Biervliet het verlies van iemand die sterk familieverbonden was en er ook iets voor deed, dankzij de veelvuldige opzoekingen die hij heeft gerealiseerd.

Het is misschien vreemd, maar ik gebruik deze gelegenheid ook om mee te delen dat onze Congregatie in 2006 sedert 150 jaar bestaat en dat zij ondertussen in Afrika: Congo, Rwanda en Kameroen; in Latijns-Amerika: Guatemala, Mexico en Honduras gevestigd is.
Dit jubileum zal in Tielt gevierd worden op 3 juni met een Eucharistieviering waar de voorganger, indien alles meevalt, kardinaal Danneels zal zijn. Daarop volgt dan een uitgebreide receptie. Er komt nog wel een uitnodiging.

Met vriendschappelijke groeten en in naam van onze Algemeen Overste en al de religieuzen van de Heilige-Familie van Helmet.

Marie-Paule Demarré